Janusz Stanny

77 VIII Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicze 1980
96x67,5cm/38x26,5in/ offset