Jaroslaw Jasinski

7839 VIII Zjazd PZPR O dalszy rozwoj socjalistycznej Polski, o pomyslnosc narodu polskiego 1979
100x70cm/39,5x27,5in/ offset
/8th PUWP(Polish United Workers' Party) Convention For the further development of Socialist Poland, and for the prosperity of the Polish nation 1979 100x70 cm offset /