Lech Majewski

7850 1 maja powszechne uznanie dla ludzi rzetelnej pracy 1978
97,5x66,5cm/38,5x26in/ offset
/On May Day universal acknowledgement for those who put in an honest days work/