Krzysztof Gieraltowski and J. Fleischmann

7834 Niech zyje nam 1 maja 1977
67,5x94cm/26,5x37in/ offset
/Long Live May Day/