Andrzej Piwonski and J. Orlik

7819 Przyjazn zrodlem naszej sily. 31 Rocznica ukladu o Przyjazni Wspolpracy i Wzajemnej pomocy miedzy PRL i ZSRR 1976
97x67cm/38x26,5in/ offset
/Friendship is the source of our strength. The 31st anniversary of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the PPR and the USSR /