Jerzy Treutler

7849 30 lat polsko-radzieckiej wspolpracy naukowo-technicznej 1947-1977 1976
98x66,5cm/38,5x26in/ offset
/30 years of Polish-Soviet educational-technical cooperation 1947-1977 /