Karol Sliwka

7829 Polska Rzeczpospolita Ludowa - Wspolnym dzielem naszych serc, umyslow i rak 1974
98,5x67,5cm/38,75x26,5in/ offset
/The Polish People's Republic The cumulative creation of our hearts, thoughts and hands/