Stanislaw Watroba

7852 Zawsze razem. XXVII rocznica ukladu o przyjazni, wspolpracy i pomocy wzajemnej miedzy Polska Rzeczapospolita Ludowa a Zwiazkiem Socjalitycznych Republik Radzieckich 1973
98x66,5cm/38,5x26in/ offset
/Always together. The 27th anniversary of the Treaty of Friendship, cooperation, and mutual assistance between the Polish People's Republic and the Union of Soviet Socialist Republics. /