Wlodzimierz Zakrzewski

7149 Partia IV Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Warszawa Czerwiec 1964 1964
120x64,5cm/47x25,5in/ offset
/4th Convention of Polish United Workers' Party Warsaw June 1964/