Jerzy Przygodzki

7853 1 maja Nasza praca najwiekszym bogactwem narodu 1962
97x66cm/38x26in/ offset
/May 1st. Our work is the largest treasure of the nation. /