Henryk Tomaszewski

112 1 maj Budujemy Polske Socjalistyczna Ojczyzne wolnych ludzi pracy 1957
99x69cm/39x27in/ offset
/May 1st. We are building socialist Poland. The fatherland of free working people/