Julian Palka and Bronislaw Kieszkowski

7135 Konstytucja P.R.L. z 1952 r Rozdzial 1 Ustroj polityczny…2. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wladza nalezy do ludu pracujacego miast i wsi… 1956
81x115cm/32x45in/ rotogravure
/The Constitution of the Polish People's Republic from 1952. Chapter 1. Political Structure…2. In the Polish People's Republic, the highest authority lies with the working people of the towns and villages… /