Mieczyslaw Teodorczyk

7593 Dla ciebie ojczyzno bija nasze mlode serca. II Zjazd ZMP 1955
100x70cm/39,5x27,5in/ offset
/For You Fatherland, our young hearts beat. 2nd Convention of the Alliance of Polish Youth/