Wlodzimierz Zakrzewski

7148 Zadania piatego roku planu 6-letniego Wykonamy ! 1954
130x70cm/51x27,5in/ offset
/We will fulfill the 5th year's goals of the Six-Year Plan/