Lucjan Jagodzinski

6621 Pod sztandarami Frontu Narodowego wybierzemy Rady Narodowe 1954
68,5x99cm/ rotogravure
/Under the banner of the National Front, we will elect our National Councils/