Wojciech Fangor and Jerzy Tchorzewski

6603 8.III.1953 Pozdrawiamy kobiety pracujace dla pokoju i rozkwitu ojczyzny 1953
99x67cm/39x26,5in/ offset
/March 8, 1953 We salute women working for peace and blossoming of the fatherland/