Wlodzimierz Zakrzewski

6651 Dzielo Stalina zyje i zwycieza ! 1953
120x69/47x27in/ offset
/Stalin's creation lives and is victorious/