A.Nowosielski

70 Murarz Gorecki wzywa: Budowlani! Wykonujcie i przekraczajcie nowe normy! 1953
82,5x58,5cm/32,5x23in/ rotogravure
/The bricklayer Gorecki appeals (to us) "Construction workers! Fulfill and exceed the new production norms" /