Elzbieta and Wlodzimierz Zakrzewscy

7559 Niech zyje nasza ukochana ojczyzna Polska Ludowa 1953
100x68cm/39,5x26,75in/ offset
/Long live our beloved fatherland, People's Poland/