Wlodzimierz Zakrzewski / Julia Pirotte

7147 2-X-1949 W jednosci i pracy zwyciezymy w walce o pokoj 1949
120x84cm/47x33in/ rotogravure
/October 2, 1949 In unity and work, we will triumph in the struggle for peace/