Marek Mosinski

7838 X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej PZPR wierna robotniczej tradycji 1986
96,5x67cm/38x26,5in/ offset
/10th Convention of the Polish United Workers' Party. The PUWP is loyal to its working class traditions./