Witold Mysyrowicz

7823 Popieramy narod nikaraguanski w jego walce z kontrrewoluja i amerykanskim imperializmen 1985
90x66cm/35,5x25in/ offset
/We support the Nicaraguan nation in its struggle with counter-revolution and American Imperialism/